Авторам

До уваги авторів журналу

«Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»! (Категорія «Б»)

 

Редакція журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів, співробітників правоохоронних органів та усіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки.

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань України категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» виходить у твердій палітурці.

До 20 травня 2022 року продовжується комплектація тридцятого тому журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» за 2022 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Ліворуч від найменування статті обов’язково вказується УДК.

2. Обсяг статті – необмежений (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

4. Наприкінці тексту після літератури розміщуються анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів..

5. Перелік джерел (література) має містити вихідні дані джерел.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 341.217

Д. О. Денисова

Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Кінцевий результат Комісії міжнародного права ООН з кодифікації та прогресивного розвитку … [2, c. 192].

Література

1. Sweetser C.E. Providing effective remedies to victims of abuse by peacekeeping personnel. New York University Law Review. 2008. Vol. 83. № 5 (November). P. 1671.

Анотація

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях. – Стаття.

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: ООН, НАТО, критерій «оперативного управління», критерій «організаційного контролю», критерій «вищої влади та контролю».

Summary

Denisova D. A. International responsibility of international intergovernmental organizations in peacekeeping operations. – Article.

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: United Nations, NATO, standard of «operational control», standard of «organizational control», standard of «ultimate authority and control».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у тридцятому томі журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» за 2022 рік необхідно до 20 травня 2022 року відправити на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. наступні матеріали:

1. статтю;

2. довідку про автора.

УВАГА!

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 900 гривень (до 10 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 60 грн.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Покриття витрат з публікації одноосібних статей докторів наук Національного університету «Одеська юридична академія» повністю здійснює університет.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Журнал «Наукові праці Національного університету

«Одеська юридична академія»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 301 17 48

Електронна адреса: naukovipraci.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Copyright © 2002-2022. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»