Авторам

До уваги авторів журналу

«Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»!

 

Редакція журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує до співпраці:

  • докторів наук;
  • осіб, які мають вчене звання професора;
  • осіб, які обіймають посаду професора або завідувача кафедри;
  • докторантів.

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9).

Журнал «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» виходить у твердій палітурці.

До 12 квітня 2019 року продовжується комплектація двадцять третього тому журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» за 2019 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Ліворуч від найменування статті обов’язково вказується УДК.

2. Обсяг статті – необмежений (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

4. Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та резюме (всього до 15 рядків) українською, російською та англійською мовами.

5. Перелік джерел (література) має містити вихідні дані джерел.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 341.217

Д. О. Денисова

Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Кінцевий результат Комісії міжнародного права ООН з кодифікації та прогресивного розвитку … [2, c. 192].

Література

1. Sweetser C.E. Providing effective remedies to victims of abuse by peacekeeping personnel. New York University Law Review. 2008. Vol. 83. № 5 (November). P. 1671.

Анотація

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях. – Стаття.

Стаття присвячена висвітленню критеріїв для притягнення до міжнародно-правової відповідальності, які мають застосовуватися відносно ООН та НАТО в миротворчих операціях, що реалізуються ними.

Ключові слова: ООН, НАТО, критерій «оперативного управління», критерій «організаційного контролю», критерій «вищої влади та контролю».

Аннотация

Денисова Д. А. Международно-правовая ответственность международных межправительственных организаций в миротворческих операциях. – Статья.

Статья посвящена освещению критериев для привлечения к международно-правовой ответственности, которые должны применяться относительно ООН и НАТО в осуществляемых ними миротворческих операциях.

Ключевые слова: ООН, НАТО, критерий «оперативного управления», критерий «организационного контроля», критерий «высшей власти и контроля».

Summary

Denisova D. A. International responsibility of international intergovernmental organizations in peacekeeping operations. – Article.

This article highlights standards for invoking international responsibility, that are supposed to be applied to the UN and NATO in peacekeeping operations conducted by them.

Key words: United Nations, NATO, standard of «operational control», standard of «organizational control», standard of «ultimate authority and control».

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у двадцять третьому томі журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» за 2019 рік необхідно до 12 квітня 2019 року відправити на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. наступні матеріали:

1. статтю;

2. довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, місто та номер складу Нової пошти для відправки друкованого примірника);

3. резюме статті на англійській мові мінімальним обсягом 250 слів (приклад правильного оформлення резюме можна завантажити на сайті видання).

УВАГА!

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 600 грн (до 10 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 60 грн.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Покриття витрат з публікації статей співробітників Національного університету «Одеська юридична академія» повністю здійснює університет.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Журнал «Наукові праці Національного університету

«Одеська юридична академія»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 301 17 48

Електронна адреса: naukovipraci.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Copyright © 2002-2019. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»