Редакційна колегія

Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Чернівці, Україна, SCOPUS ID 57205669730, orcid.org/0000-0003-3125-4655- головний редактор

Аракелян Мінас Рамзесович, доктор юридичних наук, перший проректор, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, Web of Science ResearcherID ‑ AAD-5289-2019, orcid.org/0000-0002-3797-5405- заступник головного редактора

Аркуша Лариса Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID ‑ 57207622874, orcid.org/0000-0002-0422-6416

Дудченко Валентина Віталіївна, доктор юридичних наук, професор кафедри загально теоретичної юриспруденції, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID ‑ 57206780852, orcid.org/0000-0003-0915-6530

Латковська Тамара Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Чернівці, Україна, orcid.org/0000-0003-3159-5994

Туляков Вячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, SCOPUS ID ‑ 36163742000, orcid.org/0000-0002-2716-7244

Ульянова Галина Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної роботи, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-2908-6464

Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0001-5521-0839

Харитонова Олена Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна, orcid.org/0000-0002-9681-9605

Emre Sencer, PhD, Associate Professor of History, Knox College, Galesburg, Illinois, USA, SCOPUS ID – 56116953000

Lauri Mälksoo, PhD, Professor of International Law, University of Tartu, Estonia, orcid.org/0000-0001-6323-0573


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»