Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Афанасьєва М.В. – доктор юридичних наук, доцент

 

Заступник головного редактора:

Оборотов Ю.М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

 

Відповідальний секретар:

Гловюк І.В. – кандидат юридичних наук, доцент

 

Редакційна колегія:

Аленін Ю.П. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Аракелян М.Р. – кандидат юридичних наук, професор

Біла-Тіунова Л.Р. – доктор юридичних наук, професор

Дамірлі М.А. – доктор юридичних наук, професор

Додін Є.В. – доктор юридичних наук, професор

Дрьомін В.М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,

Завальнюк В.В. – кандидат юридичних наук, професор

Каракаш І.І. – доктор юридичних наук, професор

Ківалов С.В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік НАПН України

Подцерковний О.П. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Полянський Ю.Є. – кандидат юридичних наук, професор

Тіщенко В.В. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Туляков В.О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Харитонов Є.О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Харитонова О.І. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Чанишева Г.І. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Гусейнов Л.Г. – доктор юридичних наук, професор (Азербайджанська Республіка)

Маношин Ю. – доктор юридичних наук (Латвійська Республіка)

 

 

1 4 3

Copyright © 2002-2019. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»