Том XVII

Том XVII

Титульна сторінка

Зміст

Ківалов С. В., Полянський Ю. Є., Долежан В. В., Бакаянова Н. М., Свида О. Г. Проблеми конституційного і законодавчого регулювання процесів реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні

Оборотов Ю. М., Завальнюк В. В., Мельничук О. С., Горобець К. В., Хижняк Ю. В. Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст)

Кібік О. М., Подцерковний О. П., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В., Драпайло Ю. З., Постоленко Ю. П., Брагарник О. О., Козолуп М. С. Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні

Тіщенко В. В., Аленін Ю. П., Ващук О. П., Мурзановська А. В., Торбас О. О., Немно Ю. М., Панасюк А. О., Шкрибайло М. В., Земляна О. А. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження

Харитонова О. І., Ульянова Г. О., Кирилюк А. В., Симонян Ю. Ю., Бааджи Н. П., Позова Д. Д., Григор’янц Г. І., Бурова Л. І., Мартинюк І. В. Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет

Чанишева Г. І., Лагутіна І. В., Краснов Є. В., Трюхан О. А., Сорочишин М. В., Римар Б. А., Кайтанський О. С., Медвідь А. О. Місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини

Харитонов Є. О. Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС

Некіт К. Г. Трастовий фонд за Проектом загальної довідкової схеми (DCFR): до питання гармонізації законодавства України та ЄС

Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у досудовому провадженні: проблеми визначення

Полянський Є. Ю. Правова доктрина як базисна концепція права: природа, структура, значення

Чугуников И. И. Объект преступления в современной уголовно-правовой науке:
традиции и новации

Савинова Н. А. Социальная и персональная значимость уголовного правонарушения:
к вопросу о справедливости

Михайленко Д. Г. Обмеження принципу презумпції невинуватості нормою про незаконне збагачення
в Україні: соціальна обумовленість та тест на пропорційність

Макаренко А. С. Співвідношення формальних та дискреційних засад на різних рівнях пеналізації злочинних діянь

Гуртовенко О. Л. Питання зворотної дії у часі українських кримінально-правових положень стосовно відмови України від смертної кари

Наші автори

 


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»