Том XX

Том XX

Титульна сторінка

Зміст

Н. В. Аніщук Генезис історико-правової школи Національного університету «Одеська юридична академія»

Н. М. Бакаянова Форми організації адвокатської діяльності та їх правове регулювання

Х. Бехруз Международное и национальное право: проблемы взаимодействия на примере правовых систем исламских государств

М. Д. Василенко Розвиток спортивного права як необхідна умова формування європейських стандартів спортивного виховання (освіти): загальнонаукові аспекти

П. Д. Гуйван Часові характеристики патентного права інтелектуальної власності

І. І. Каракаш Правове забезпечення аграрно-земельної реформи в Україні: минуле, сучасне, майбутнє

О. Я. Кузьмич Правові положення щодо участі третіх осіб у зобов’язаннях зі створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

О. Є. Кухарєв Сутність імперативності в спадковому праві

Б. О. Логвиненко Система охорони здоров’я України: правові засади регулювання в сучасний період

І. Й. Магновський Особливості забезпечення основних прав і свобод громадян України органами місцевого самоврядування

Д. О. Маріц Строки та терміни в інформаційних правових відносинах

T. V. Melnychuk Development and crime patterns in Ukraine: criminometric study

Л. В. Міхневич Правовий факультет Одеського інституту народного господарства: з історії юридичної освіти

С. В. Осауленко Рішення Європейського суду з прав людини про громадські організації: уроки для політичних партій

П. П. Сердюк Ложные корреляции в исследовании насильственной преступности

А. М. Слюсар, І. В. Колосов Поняття процедури в трудовому праві, її місце, роль та дуалістична природа як запобіжного механізму і підгрунтя ефективного судового вирішення трудових спорів

В. А. Федоров Значення Міжнародного валютного фонду у формуванні зовнішнього державного боргу суверенної України

Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова Категорія «інтернет речей» та цивільні правовідносини

Ю. Ю. Швець Проблеми реалізації конституційно права особи на охорону здоров’я: сучасний погляд


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»