Том XXII

Том XXII

Титульна сторінка

Зміст

М. Р. Аракелян Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян

Х. Бехруз Вооруженный конфликт в Афганистане и международное гуманитарное право

М. А. Бояринцева Особливості розгляду адміністративних справ у касаційній інстанції за законодавством України

О. О. Губанов Покращення управлінського потенціалу у сфері публічної служби в Україні в рамках програми «Twinning», що має сприяти апроксимації acquis communautaire

П. Д. Гуйван Застосування Європейським судом із прав людини статті 8 Конвенції про захист прав людини під час захисту персональних даних

А. В. Коваленко Кримінологічний аспект запобігання злочинності Національною поліцією України в умовах співпраці із засобами масової інформації

А. А. Коваль Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання негласних слідчих (розшукових) дій

Т. А. Латковська Проблеми реформування податкової системи України

І. Й. Магновський Основний закон держави як головний об’єкт реформування у світлі конституційних змін в Україні

О. О. Мамалуй Принципи реалізації норм податкового права

Н. В. Мішина Громадянське суспільство у полісекторних моделях суспільства

К. С. Музичук Глобальне громадянське суспільство, демократія та принципи судочинства

Д. С. Припутень Примус у службовому праві як системна категорія: поняття та характеристика елементів

О. В. Сачко Реалізація європейських стандартів у вдосконаленні спрощених та інших особливих форм і порядків кримінального провадження

І. Є. Словська, О. М. Царенко Національна безпека України – законодавчі новели і реалії

О. О. Сурілова Правосвідомість як елемент сталого розвитку бурштиноносних регіонів України

Ю. В. Філей Співвідношення гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування

О. Л. Хитра Удосконалення реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України: проблеми сучасного стану

Т. В. Чехович Застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління

І. І. Чугуніков Соціально-нормативна концепція об’єкта злочину (кримінального правопорушення)


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»