Том XXIII

Том XXIII

Титульна сторінка

Зміст

С. С. Андрейченко Доктринальний розвиток концепції міжнародної відповідальності держав

О. В. Андрушко Система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі

Н. В. АніщукОсобливості реалізації права жінок на носіння хіджабу в Туреччині

В. Д. Бойко, М. Д. Василенко Кібербезпека та захист персональних даних в ЄС: проблеми цифрового суспільства

О. І. Виговський Проспект цінних паперів як інструмент розкриття інформації на ринку цінних паперів

Д. Р. Зайнутдинов Западное правовое пространство в период Гражданской войны (1917–1920 годы)

Л. О. Золотухіна Структура адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин

І. Й. Магновський Право і свобода як ціннісні категорії розвитку громадянського суспільства в Україні

Н. В. Мішина Органи самоорганізації населення у системі місцевого самоврядування

О. В. Николайченко Суд в реализации права на судебную защиту (в концепте цивилистических процессуальных изменений России)

С. В. Осауленко Рішення Європейського суду з прав людини про право на свободу об’єднання у політичні партії

Р. М. Рачинський Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби

О. А. Самойленко Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кібепросторі

П. П. Сердюк Психические расстройства и преступность

І. Є. Словська Виправдовувати довіру виборців

О. О. Сурілова Економіко-правовий механізм сталого розвитку бурштиноносних регіонів України

Д. А. Третьяков Вина як елемент суб’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. ст. 368, 369 Кримінального кодексу України

Є. О. Яковенко Деякі правові аспекти досудового захисту конституційних прав людини і громадянина Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»