Том XXIX

Титульна сторінка

Зміст

М. Є. Александров
Міністерство оборони України як суб’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері патріотичного виховання

І. М. Алмаші, М. М. Алмаші
Староста в реалізації права на місцеве самоврядування: окремі аспекти законодавчого регулювання

І. І. Батарчук, М. Ю. Якимчук
Актуальні проблеми правового регулювання повітряного простору (кордону) в міжнародному праві

І. Л. Беспалько, М. О. Конюхова, М. Я. Мельник
Проблематика застосування гіпнозу як нетрадиційного засобу доказування у кримінальному процесі

С. Д. Білоцький
Міжнародно-правове регулювання діяльності з видобутку енергії із сонячного випромінювання в космічному просторі

К. В. Бориченко
Щодо економічної доступності судового захисту права на соціальний захист

М. Д. Василенко, В. М. Слатвінська
Ризики щодо можливого розпаду Європейського Союзу в імовірностях подій та подоланні світових викликів (міждисциплінарне дослідження)

Н. Г. Габлей
Окремі аспекти застосування до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності

В. О. Галан, С. В. Фоміна
Межі правової регламентації політики Європейського Союзу у сфері охорони здоров’я: права людини, вакцинація і COVID

П. Д. Гуйван
Критичні міркування з питання про застосування позовної давності лише за заявою сторони у процесі

В. С. Дмитришин
Щодо предмета та об’єкту договору трансферу технологій

М. О. Довга, О. П. Мельник
Проблеми правового регулювання фінансового контролю в Україні та шляхи їх вирішення

О. В. Дроздова, К. Г. Заріцька
Слідчий суддя як гарант забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

І. Н. Зарубіна
Окремі питання вступу на державну службу

А. Ф. Крижановський, І. А. Бальжик
Церковний правовий порядок як складова загальносоціального правового порядку

М. А. Крутько
Нормативно-правове регулювання фінансової безпеки держави та механізм її забезпечення в Україні

I. V. Lagutina
Electronic labour books and data protection

Т. А. Латковська, І. В. Корнієнко
Реформування пенсійної системи з метою забезпечення фінансової стабільності країни

І. Й. Магновський
Громадськість як одна із ключових складових здійснення публічної влади в Україні: теоретико-правовий аспект

Ю. М. Мирошниченко
Проблема розв’язання судом ситуацій, зумовлених клопотаннями сторін кримінального провадження про визнання доказів недопустимими

Н. В. Мішина
Адміністративно-правові проблеми державного контролю

Л. О. Нікітенко, К. В. Бородата
Особливості основних форм партисипативної демократії на місцевому рівні

О. С. Омельчук, Д. Р. Байталюк
Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні

С. О. Павленко
Оперативна комбінація: класифікація видів та основні елементи

А. В. Плотнікова
Деякі практичні аспекти скасування арешту майна у кримінальному провадженні

В. В. Савіцька
Надання публічних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Н. В. Харченко
Організаційно-правові засади охорони державної таємниці в Україні

І. С. Щебетун, Н. В. Горейко
До питання про депутатську недоторканість

І. С. Щебетун, О. Д. Поліщук
До питання державного фінансування політичних партій в Україні

Т. В. Ярошевська, Д. С. Артеменко
Правовий статус онуків у процесі спадкування за законом


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»