Том XXVI

Титульна сторінка

Зміст

Н. В. Аніщук Гендерно-правові реформи у Швейцарії

А. А. Біла-Кисельова Зобов’язання за статтею 8 Конвенції про права людини і основоположні свободи щодо захисту персональних даних: міжнародний досвід і практика Європейського суду з прав людини

О. Г. Боднарчук, О. І. Боднарчук Проблемні питання правового регулювання відносин щодо користування чужою земельною ділянкою (суперфіцію) в Україні

М. Д. Василенко, Н. С. Киреєва Електронна комерція у проявах юриспруденції (законодавства) та кібербезпеки (несанкціонованих вторгнень): міждисциплінарне дослідження

П. Д. Гуйван Феномен часового руху матерії. Особливості наукового пізнання часу як явища, що визначає сутність суспільних відносин

Р. А. Джабраілов, Т. С. Гудіма Фінансова безпека як ключовий фактор забезпечення здійснення сталої грошово-кредитної політики держави

І. В. Діордіца Поняття та зміст кібершпигунства

І. В. Ковбас Суб’єкти, що сприяють у нагородній процедурі як різновиді адміністративної процедури

І. В. Лукач, В. В. Поєдинок Практичні напрями вдосконалення юридичної освіти в Україні

І. Й. Магновський Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності

Н. В. Мішина Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація

В. Ф. Пузирний Поняття службового відрядження та його ознаки

О. С. Саінчин Теорія та історія розвитку криміналістики за кордоном

О. В. Сінькевич Вплив функції держави на галузеві функції конституційного права: постановка питання

А. В. Скоробагатько Етапи становлення пенсійного забезпечення в період незалежності України

О. О. Сурілова Спільна транспортна політика Європейського Союзу та розвиток транспортної системи України

О. С. Ховпун Інноваційні правовідносини у фармацевтичній сфері України: до проблеми визначення сутності

В. М. Шевчук Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності: поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику

Г. М. Шовкопляс Специфіка контролю на ринку фінансових послуг залежно від виду небанківських фінансових установ: досвід Європейського Союзу

Л. П. Шумна, Б. І. Сташків, Т. Ю. Коренькова, Д. Ю. Чабанюк Теоретичні аспекти соціальної безпеки в Україні


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»