Том XIX

Том XIX

Титульна сторінка

Зміст

Н. В. Аніщук Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку XXI століття

Л. І. Аркуша Сутність методики розслідування організованої злочинної діяльності

A. А. Барцицька Історичний шлях становлення технологічного підходу у криміналістиці

Л. С. Бєлік, Є. І. Тіщенко Деякі аспекти криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди

Р. І. Благута, О. М. Процюк Вивчення особи неповнолітнього підозрюваного та напрями використання отриманої інформації під час проведення допиту

О. В. Болгар Особливості проведення спеціального слідчого експерименту у документуванні кримінального автобізнесу

B. І. Бояров Щодо деяких особливостей створення екстремістських формувань

О. Ю. Булулуков До питання про предмет тактичного рішення під час розслідування злочинів

О. П. Васильченко Криза ліберально-демократичних конституційних режимів: аналіз причин і способів урегулювання

O. П. Ващук Використання невербальної інформації у розробці методики розслідування окремих категорій злочинів

A. Ф. Волобуєв Методи, що використовуються у досудовому розслідуванні злочинів

P. В. Герцик Криміналістична методика судового розгляду кримінальних проваджень

Н. Ю. Голубєва Розгляд судами справ про визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва

Ю. О. Гресь Рівні технології реалізації діяльності з розслідування злочинів

П. Д. Гуйван Часові характеристики здійснення суб’єктивного матеріального права

B. А. Динту, А. А. Мітрофанов Bitcoin у системі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

В. А. Журавель Криміналістичні методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ: проблеми формування та реалізації

Д. П. Гуріна, І. В. Калініна Особливості формування методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів

К. В. Калюга Габітологія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця

Д. В. Каменський Кримінальна відповідальність за порушення конкурентного законодавства в Україні та Сполучених Штатах Америки: деякі спостереження

І. І. Каракаш Право власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України

С. М. Климаш До сутності поняття протидії розслідуванню злочинів

H. І. Клименко Криміналістична методика: поняття, структура та вдосконалення

I. І. Когутич Сутність і структура окремих складників методики судового розгляду кримінальних справ

Р. В. Комісарчук Механізм господарського злочину і його криміналістичний аналіз: постановка проблеми

В. О. Коновалова Методологія криміналістики: нова концепція

В. В. Лисенко, О. В. Лисенко Проблеми організації розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування й суду

О. С. Лотюк Конституційні принципи паритетного партнерства громадянського суспільства та його інститутів з Українською державою

Є. Д. Лук’янчиков, В. Є. Лук’янчикова Криміналістична характеристика в методиці розслідування окремих категорій злочинів

Н. В. Мишина О возможности использования опыта Суда Европейского Союза для дальнейшего совершенствования статуса национальных органов конституционного контроля

О. Ю. Нетудихатка, О. О. Мавед Судово-медичні аспекти ідентифікації особи за останками по кістках і м’яких тканинах

О. В. Одерій Відкриття кримінального провадження (окремий аспект)

А. О. Панасюк Технологічні аспекти використання мережі Інтернет під час розслідування злочинів

М. А. Погорецький, Д. Б. Сергеева Співвідношення криміналістичної методики й організації кримінального провадження

О. О. Подобний Негласне розслідування як елемент криміналістичної методики

С. М. Поліщук, О. А. Самойленко Способи вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації

O. В. Ракул Фіскальна децентралізація в Україні: сучасні проблеми та шляхи їх подолання

A. І. Ріпенко, А. А. Колосюк Проблеми методичного забезпечення судової експертизи з питань землеустрою в кримінальних справах

К. С. Сиротов Передумови виникнення й аналіз проблемних аспектів правозастосовної практики статті 1102 Кримінального кодексу України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України»

Гендрик Малевски, Видмантас Эгидиюс Курапка, Сниегуоле Матулиене Судебная экспертиза в Литве - есть ли стратегия государственной криминалистической политики?

P. Л. Степанюк Проблеми формування окремих криміналістичних методик для судового провадження

B. М. Стратонов Розслідування злочинів: актуальні проблеми й деякі шляхи вирішення

О. В. Таран, С. С. Чернявський Проблеми методики розслідування злочинів проти безпеки виробництва

В. М. Тихоненко Особливості обстановки примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань

B. В. Тіщенко Виникнення, розвиток і сучасний стан криміналістичної методики розслідування

Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова Деякі проблеми характеристики категорії «Інтернет-правовідносини»

Д. М. Цехан Методологічні основи формування концепції оперативно-розшукової протидії злочинності в місцях позбавлення волі

C. В. Циганок Спеціальний суб’єкт злочинів, учинених працівниками поліції

М. М. Чабаненко Деякі питання адміністративної юрисдикції щодо вирішення земельних справ

Н. В. Чіпко Щодо поняття технології вчинення й розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту

Ю. М. Чорноус Міжнародна злочинність: актуальні завдання для криміналістичної методики

С. П. Чумак Особливості способів учинення злочинів, пов’язаних із фальсифікацією результатів виборів

В. М. Шевчук Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик

В. Ю. Шепітько Проблеми типізації окремих криміналістичних методик

М. В. Шкрибайло Способи вчинення шахрайств у сфері працевлаштування

Б. В. Щур Перспективи розвитку криміналістичної методики в сучасній криміналістиці

Т. Г. Щурат Ефективність використання інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукової операції та негласних слідчих (розшукових) дій із залученням негласних працівників

Наші автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»