Том XV

Том XV

Титульна сторінка

Зміст

Ківалов С. В. Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства

Лошицький М. В., Мінка Т. П. Актуальні питання вдосконалення законодавства з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення органами внутрішніх справ

Афанасьєва М. В. Преференційні технології розподілу представницьких мандатів

Іншин М. І. Концепція правового забезпечення інтересів суб’єктів надання фінансових послуг у соціальній сфері в Україні

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Розуміння і зміст концепту приватного права як предмет дискусії

Шепітько В. Ю. Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України: стан і напрями оптимізації

Копотун І. М. Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів в Україні та зарубіжних країнах

Андреєв Д. В. Правові колізії забезпечення доступу до інформації як фактор зміни парадигми комунікації влади й суспільства

Ніколенко Л. М., Іванюта Н. В. Роль господарських інтересів у правовій регламентації господарських відносин і вирішенні господарських конфліктів

Калюга К. В., Лукашевич В. Г. Холодна зброя: сучасний погляд

Аленін Ю. П., Шилін Д. В. Щодо питання про правову природу преюдиції у кримінальному процесі

Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі Франції: історичний екскурс

Задорожній О. В. Порушення Російською Федерацією у 2014-2015 роках принципу невтручання у внутрішні справи держав стосовно України

Щербанюк О. В. Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України

Бехруз Х. Исламские и западные правовые традиции: ценностный подход

Мішина Н. В. Актуальні проблеми викладання муніципального права України

Коваленко Т. О. Дефекти правового регулювання банкрутства суб’єктів аграрного підприємництва

Нестеренко А. С. Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України

Словська І. Є. Суддівський імунітет – гарантія незалежної діяльності чи безкарності?

Сокуренко В. В. Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони

Ковальчук С. О. Європейські правові стандарти подання, дослідження, оцінювання й використання речових доказів під час кримінального провадження

Король В. В., Юрчишин В. Д. Суд як учасник кримінального провадження: концептуальні основи в контексті європейських правових стандартів

Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: сутність і структура

Боняк В. О. Методологія дослідження організації та функціонування органів охорони правопорядку України

Дрозд О. Ю. Використання сучасного європейського досвіду під час реформування адміністративно-деліктного законодавства України

Михайленко Д. Г. Норма про незаконне збагачення як елемент завершального рубежу протидії корупції в Україні

Андрейченко С. С. Атрибуція державі протиправної поведінки судових органів з метою встановлення міжнародної відповідальності

Зеленський С. М. Правосуддя, що відповідає уявленням про справедливість, у кримінальному провадженні

Тімашов В. О. Європейський суд із прав людини як засіб захисту прав людини в Україні

Федотов О. П. Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина друга)

Христинченко Н. П. Національна академія наук України – ключовий суб’єкт наукової діяльності в Україні

Шепітько М. В. Лжесвідчення та лжеприсяга: проблема правової регламентації й виявлення неправди в показаннях

Сербин Р. А. Історико-правові аспекти розвитку благодійної діяльності

Іванищук А. А. Адміністративно-правовий статус помічника судді

Манжула А. А. Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ

Наші автори

 


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»