Том XVIIІ

Том XVIIІ

Титульна сторінка

Зміст

Н. В. Аніщук Жінки в адвокатурі Туреччини: історія та сучасність

О. І. Антонюк Щодо визначення поняття «майно» в практиці Європейського Суду з прав людини

Н. М. Бакаянова Основи, засади та принципи адвокатури: співвідношення понять

Х. Бехруз Становлення афганського права: основні етапи

І. В. Болокан Реалізація норм права та інші суміжні правові категорії

Б. П. Ганьба, О. Б. Ганьба Функції юридичної відповідальності й особливості їх прояву у сфері охорони та захисту державного кордону України

В. А. Глуховеря Проблемні питання фінансово-економічного забезпечення державної політики МВС України в правоохоронній сфері

В. О. Глушков Многополярный новый мировой порядок против монополярного мира (в разрезе раскола элиты Запада)

І. І. Каракаш Проблемні питання власницької правооб’єктності тваринного світу та його ресурсів

С. О. Ковальчук Зміст речових доказів у кримінальному провадженні

В. В. Колюх  Удосконалення конституційного статусу суддів – ключова ланка судової реформи в Україні

V. Lagutina  The rights of employee as a subject of personal data

Т. А. Латковська Транспарентність органів державної влади як визначальний принцип публічної фінансової діяльності

І. Й. Магновський Децентралізація державної влади – запорука демократичного розвитку України: конституційно-правовий аспект

Н. В. Мішина Принцип субсидіарності та органи самоорганізації населення в Україні

Ю. О. Найдьон Динаміка теоретико-прикладного розуміння оперативної діяльності Служби безпеки України

О. П. Подцерковний Проблемні питання господарсько-правової підтримки гірничо-металургійного комплексу України

Є. Ю. Полянський Концепт складу злочину в кримінальному праві США

Д. В. Пудрик Поняття адміністративних неюрисдикційних проваджень

Г. О. Ульянова Свобода творчості та її обмеження

Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова ІТ-право: альтернатива парадигми

Ю. В. Цуркан-Сайфуліна Зв’язок права і влада як проблема античної філософії

И. И. Чугуников Кризис уголовного права или уголовное право кризиса?

М. Ю. Щирба Стан здоров’я населення України як основний показник необхідності вдосконалення правового регулювання статусу пацієнта

Наші автори


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»