Том XXVIII

Титульна сторінка

Зміст

Н. В. Аніщук
Гендерно-правові реформи в Литовській Республіці

А. П. Бегма, О. С. Ховпун
Розслідування злочинів в ІТ-сфері

Т. І. Білоус-Осінь
Міністерство освіти та науки України як уповноважений суб’єкт у сфері наукової діяльності

М. Д. Василенко, В. О. Рачук, В. М. Слатвінська
Шкідливі програми в контексті розуміння комп’ютерної вірусології та техніко-правової змагальності: міждисциплінарне дослідження

А. І. Гнатовська
Концепція «сервісної держави»: досвід іноземних держав та особливості впровадження в Україні в умовах цифровізації

П. Д. Гуйван
Загальна характеристика строків у цивільно-правовому зобов’язанні

С. О. Ковальчук
Механізм застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

Л. Я. Коритко, В. О. Джуган
Основні риси права Стародавніх Індії та Китаю

Т. А. Латковська, І. В. Корнієнко
Напрями гармонізації податку на прибуток до вимог Європейського Союзу

І. Й. Магновський
Правове осмислення розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті становлення громадянського суспільства

О. В. Манжосова
Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації

А. В. Марущак
Здійснення фінансового нагляду в умовах цифрової трансформації на прикладі Німеччини

N. V. Mishyna
Hermeneutics in the constitutional law of Ukraine

Т. А. Стоянова, Л. А. Островська
Перешкоди у застосуванні обмежувального припису як засобу протидії домашньому насильству: національна судова практика та практика Європейського суду з прав людини

О. О. Сурілова
Продовольча безпека в умовах пандемії

Г. Я. Тріпульський
Деякі аспекти охорони та захисту нерухомого майна у цивільному процесі

І. Б. Факас
Поетапне впровадження Єдиної судово-інформаційної телекомунікаційної системи та її окремих підсистем (модулів) у цивільне судочинство

С. В. Харченко, А. С. Симчук
Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб

K. V. Shustrova, M. O. Bohatyrova
Current issues against smuggling in Ukraine


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»