Том XXXIII

Том XXXIII

Титульна сторінка

Зміст

М. С. Булкат
Тенденції розвитку наукових положень та практики у сфері адміністративних процедур, публічних, зокрема адміністративних послуг

А. С. Гупалюк
Криміналістичний аналіз наслідків і результатів вчинення злочину для визначення його мети

Х. І. Кметик-Подубінська
До питання міжнародних стандартів права на доступ до інформації

I. V. Lagutina
Digital economy and non-standard forms of employment

І. Й. Магновський, Л. С. Березовенко
Особливості сутності реалізації права людини на звернення в Україні

В. М. Мельник
Режим домінату в Римській імперії та підстави Єгипетського едикту 298 року

N. V. Mishyna
European court of human rights’ judgements implementation by local and regional authorities: relevant publications on the topic

А. В. Мурзановська
Парадигми: сутність, поняття та значення в методології кримінально-процесуальної науки

А. А. Настюк
Регуляція захисту прав працюючих у Київській Русі згідно літописних джерел

О. В. Свистунова
Становлення основ конституційно-правового регулювання соціального захисту в Україні

Я. П. Скоковська
Підстави для скасування або зміни судових рішень судом касаційної інстанції: теоретико-практичний аспект

О. О. Сурілова
Пріоритетні напрями діяльності Ради Європи: сучасний вимір

Р. С. Южека
Кібербезпека Національного банку України в умовах воєнного стану

К. Ю. Ященко
Загальна характеристика правового регулювання виведення неплатоспрожних банків з ринку: розвиток та перспективи


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»