Том XXI

Том XXI

Титульна сторінка

Зміст

Л. М. Андрусів Оприлюднення нормативно-правових актів у польській Республіці

Н. В. Аніщук Успішні жінки-юристи у світі: кар’єра від адвоката до президента держави

Н. Є. Блажівська Пілотні рішення Європейського суду з прав людини: поняття та процедура прийняття

А. В. Головач Зміст прогнозування в установах виконання покарань

Н. Ю. Задирака Багатоаспектність категорії «правовий режим публічного майна»

І. Є. Іванов Основні напрями удосконалення адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок

І. І. Каракаш Цивільно-правові способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси

В. Б. Крикун Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки україни в кризових умовах

N. V. Mishyna Contemporary developments in the ukrainian legislation on ngos

О. В. Москаленко Підтримання публічного обвинувачення в суді – основна кримінально-процесуальна функція прокурора

С. В. Осауленко Членство у політичних партіях україни: сучасний стан та проблеми нормативної регламентації

П. С. Покатаєв Санітарне очищення території населеного пункту: сучасні проблеми адміністративно-правового регулювання

Л. В. Спицька Правове регулювання адміністративної відповідальності посадових осіб органів публічної адміністрації за порушення у сфері надання адміністративних послуг

О. О. Сурілова Правове регулювання видобутку бурштину

С. О. Филиппов Пограничный контроль в системе противодействия преступности

Ю. А. Чаплинська Визначення стандартів діяльності органів прокуратури міжнародними нормативно-правовими актами як важливий напрям правового регулювання реформування органів прокуратури в україні

І. І. Чугуніков Криза кримінально-правової системи україни: природний процес чи штучне утворення?


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»