Том XXVII

Титульна сторінка

Зміст

Н. В. Аніщук Полігамія в Індії: ґендерно-правовий аспект

Д. О. Балобанова Вимір “Sustainble development” для динаміки кримінального права

Л. С. Бєлік До питання тактичних засад взаємодії слідчого, слідчого судді з експертом у кримінальному провадженні

В. В. Біліченко Міжнародні стандарти щодо захисту ключових прав та свобод людини в діяльності правоохоронних органів України

О. М. Волуйко, О. В. Дручек Взаємодія Національної поліції України з громадою: нормативні засади

П. Д. Гуйван Сутність та зміст охоронного правовідношення: темпоральні аспекти

І. В. Давидова Категорія «правочин» в умовах рекодифікації цивільного законодавства: перспективи трансформації

І. Й. Магновський Правозастосування як категорія особливої форми реалізації права

Л. Г. Матвєєва Правова еліта в Україні: проблема формування

Н. В. Мішина Органи самоорганізації населення в Україні: типологія та класифікація територіальних мікроколективів

Є. М. Смичок Причини формування судової доктрини в доктрині податкового права

О. А. Чабан Інститут похідного позову в Англії та Уельсі


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»