Том XXV

Титульна сторінка

Зміст

Л. М. Андрусів Теоретико-правова модель оприлюднення нормативно-правових актів

T. O. Ardelyan Criminal law protection of business activities: international experience

К. І. Барнич Реалізація права на свободу вираження: досвід окремих європейських країн

О. Б. Капустін Афект у кримінальному праві України: історія питання та сучасний стан проблеми

Yu. V. Kiflyuk Preventing banditry by law enforcement authorities

Д. В. Крилов Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства у сфері публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України

О. А. Мандзюк Міжнародний досвід правового регулювання діяльності аналітичних спільнот

А. Г. Равлюк Щодо питання ознак та класифікації органів державної влади

Станкова І. М. Захист прав споживачів у цифрову епоху: досвід Китаю

М. А. Шепель Позивач в адміністративних спорах у сфері захисту права людини на безпечне довкілля: проблеми представництва інтересів


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»