Том XXIV

Титульна сторінка

Зміст

О. В. Білоус Формалізація та алгоритмізація як шляхи забезпечення правильного застосування практики Європейського суду з прав людини

О. В. Бойко Оскарження рішень, дій чи бездіяльності публічної адміністрації як вид гарантії забезпечення надання публічних послуг у судовому порядку

М. Д. Василенко, В. М. Слатвінська Сила синергії у проявах правової науки: міждисциплінарне дослідження

О. Б. Ганьба Окремі проблеми визначення ефективності правового регулювання та ефективності його механізму з урахуванням їх проявів у сфері прикордонної безпеки України

О. О. Гриньків Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України

П. Д. Гуйван Темпоральні характеристики володіння чужим майном: посесорний захист

М. М. Забарний Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення

М. В. Кікалішвілі Політика й ідеологія протидії корупційній злочинності

І. Й. Магновський Регіональний підхід як один із напрямів удосконалення територіального устрою України: конституційно-правовий аспект

Н. В. Мішина Територіальні громади та об’єднані територіальні громади в Україні

В. А. Пригоцький Проблемні питання оподаткування фізичних осіб у контексті правосуб’єктності податкових агентів

А. А. Приходько Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері запобігання й протидії корупції: теоретична та практична сутність

О. Л. Сіделковський Адміністративно-правовий вимір формування єдиного медичного простору України

Г. М. Собко Агресія як механізм насильницької злочинної поведінки

В. Ф. Ступа Кримінальна відповідальність за службову недбалість у зарубіжному законодавстві

Б. М. Телефанко Пенітенціарний і постпенітенціарний рецидив

Л. Є. Хижня Систематизація законодавства щодо застосування адміністративної відповідальності за вчинення порушень у сфері захисту довкілля

Ю. І. Шпарага Юридична відповідальність регіонального департаменту соціального захисту населення


Copyright © 2002-2024. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»